OM OSS
Om Alfta Aktiv
Alfta Aktiv är en friskvårdsverksamhet med fokus på hälsa och välbefinnande. Verksamheten erbjuder idag fysisk aktivitet i olika former och riktas därmed till Dig som vill motionera i syfte att främja Din hälsa och förebygga sjukdom och skada. Att vara aktiv kan eliminera många hälsorisker och istället skapa goda förutsättningar för Dig att leva ett rikt och meningsfullt liv.


Begreppet hälsa
Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som inte enbart har en definition. Synen på hälsa har utvecklats med tiden och idag går det inte att sätta likamedtecken mellan avsaknad av sjukdom och god hälsa. Utan idag anses hälsa vara en process som är beroende av varje individs fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vilket gör hälsa mer komplext och bör också arbetas med utifrån det perspektivet.


Grundare
Jag som står bakom Alfta Aktiv heter Matilda Englund och är 25 år gammal. Jag är utbildad folkhälsovetare, en utbildning som givit mig en helhetssyn på hälsa och hur vi på olika sätt kan arbeta med befolkningens hälsa ur ett främjande och förebyggande perspektiv.
Följ Alfta Aktiv